Instrukcja obsługi panelu rejestracji czasu pracy.

Internetowy Panel dla pracodawcy służy do odczytywania zarejestrowanych godzin pracy, edycji, modyfikacji, ustawień, wydruku kart pracy itp.

Witamy na
www.rcp-24.pl

Po wejściu na stronę główną należy się zalogować według danych otrzymanych wraz z umową.

W górnym MENU mamy 6 opcji:
 • Strona główna
 • Rejestr Czasu Pracy
 • Ustawienia
 • Pomoc
 • Kontakt

Po wejściu w zakładkę Rejestr Czasu Pracy, widoczne jest menu boczne.
 • 1. Lista pracowników
 • 2. Listy obecności
 • 3. Karty pracy
 • 4. Nieobecności
 • 5. Grupy pracowników
1. Lista pracowników
Domyślne okno zakładki Rejestr Czasu Pracy
Zakładka służy do edycji danych każdego pracownika,
podglądu godzin nadliczbowych oraz dni urlopu.

W pierwszym etapie uruchamiania systemu RCP należy uzupełnić dane pracowników, oraz przypisać numer karty z dostępnej listy kart.
Nowego pracownika dodajemy wykorzystując opcję „dodaj”
W dowolnej chwili możemy modyfikować dane klikając w ikonę ołówka w wierszu danego pracownika.

W pierwszej kolumnie widnieje imię i nazwisko pracownika
W drugiej kolumnie widoczna jest aktualna godzina przyjścia do pracy.
Trzecia kolumna określa przynależność do grupy (według ustawień)
Czwarta zawiera dane dotyczące godzin nadliczbowych
Piąta kolumna przedstawia obecny stan dni wolnych
Szósta kolumna wskazuje:
 • - Status zatrudnienia w formie graficznej
 • - Edycja danych pracownika
 • - Dostęp do listy obecności danej osoby
 • - Karta pracy
2. Listy obecności
W środkowym oknie dostępne są opcje wyboru:
 • - lista obecności z danego miesiąca i roku
 • - wybór pracownika
Po dokonaniu wyboru daty i pracownika ukazuje się lista z podziałem na dzień miesiąca, dzień tygodnia oraz status obecności.
W wypadku wprowadzenia urlopu w zakładce „Nieobecności”, widnieje informacja o rodzaju wybranych przez pracownika dni wolnych.
U dołu listy jest dostepny klawisz 'Drukuj' którego naciśniecie powoduje otwarcie strony z listą przygotowaną do wydruku.

3. Karty pracy
W środkowym oknie dostępne są opcje wyboru:
 • - karta pracy z danego miesiąca i roku
 • - wybór pracownika
Po dokonaniu wyboru daty oraz pracownika widoczna jest karta pracy z podziałem na dzień miesiąca, dzień tygodnia oraz godziny przyjścia i wyjścia z pracy wraz z podsumowaniem liczby przepracowanych godzin każdego dnia.
W ostatniej kolumnie „Decyzja” widnieje informacja o godzinach nadliczbowych.
Funkcję tę aktywuje się w zakładce „Ustawienia” / „Nadliczbówki”
W ustawieniach pracownika określa się normatywną ilość godzin do przepracowania w ciągu dnia.
Jeżeli pracownik wypracował dzienną normę pojawia się komunikat „Norma”
Jeżeli występuje nadgodzina pojawiają się dwie ikony

- kliknięcie powoduje rozliczenie godziny pracy w miesięcznym wynagrodzeniu pracownika.
- kliknięcie powoduje doliczenie ponad wymiarowego czasu pracy do nadgodzin, które pracownik może sobie odebrać w danym cyklu rozliczeniowym.
- ikona pojawia się w sytuacji, gdy pracownik w danym dniu przepracował mniej niż normatywny czas pracy. Kliknięcie powoduje przypisanie nadgodzin do danego dnia. Pracownik odbiera nadgodzinę.
Ponowne kliknięcie powoduje generowanie wniosku o odebraniu nadgodziny.
Bieżące informacje o stanie godzin nadliczbowych widnieją w zakładce „Lista pracowników”
Na dole strony dostępna jest opcja drukowania karty pracy.

4. Nieobecności
W środkowym menu rejestracji nieobecności należy wybrać danego pracownika, następnie przyczynę nieobecności oraz zakres czasowy.
W menu wyboru przyczyn znajdują się te najbardziej popularne i stosowane w zakładach pracy.
Wprowadzone dane zatwierdzamy klawiszem „zapisz”

Grupy pracowników:
W tym oknie pracodawca może dodać grupy pracowników (np. „magazyn”, „biuro”, „kadra zarządzająca” itp.)
Następnie w edycji danych pracownika można przypisać konkretną grupę przynależności.

Po wejściu w zakładkę USTAWIENIA, mamy dostępne następujące dane:

Opóźnienia - możliwość określenia zaokrąglenia w stosunku do czasu pracy pracownika. Ustawienie opóźnień nie zmienia zarejestrowanych godzin przyjścia i wyjścia lecz samą wartość posumowania. Sposób działania opisany jest w oknie „Opóźnienia”

Rozliczenie urlopów – w zależności od systemu pracy sobota i niedziela są dniami, które wliczane są w dni urlopu (np. według grafika) lub są pomijane. Zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie sobót i niedziel w rozliczeniu urlopów.

Konto do podglądu – pracodawca może udostępnić pracownikom rejestr czasu pracy wyłącznie do podglądu. Pracownik nie ma możliwości edycji danych i dokonywania jakichkolwiek zmian. Konto do podglądu ma ten sam login, co administrator, natomiast hasło ustawia się w tejże zakładce.

Nadliczbówki – aktywowanie tej usługi powoduje uruchomienie systemu śledzenia czasu pracy pracowników. Udostępnione są opcje, których działanie opisane jest przy omawianiu zakładki „Karty pracy” Próg zaliczania nadliczbówek (wielokrotność 10 min) to czas, po którym system proponuje aby przepracowany okres zaliczyć do godzin nadliczbowych.