Instrukcja obsługi czytnika bez klawiatury:
Czytnik uruchamia się natychmiast po podłączeniu do zasilania.
Uruchomienie trwa kilka sekund, podczas których czytnik wykonuje następująco:

[ INICJALIZACJA ]
[ TRANSMISJA ]

Wyświetlacz czytnika domyślnie wskazuje czas, zasięg oraz komunikat o stanie gotowości:

* HH:MM:SS *z=20
Czekam na kartę

W celu zarejestrowania zdarzenia kartę należy zbliżyć na odległości 2cm/4cm w okolicach wyświetlacza.
Zarejestrowanie przyjścia bądź wyjścia z pracy zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.
Numer karty pracownika, oraz status. Karta-> 150200002 Karta-> 150200002
Zapisano wejście Zapisano wyjście

Jeżeli status jest błędny np. pracownik nie zarejestrował wyjścia z pracy, poczym w dniu następnym chce zarejestrować przyjście,
może poprawić status ponownie zbliżając kartę.
Status może zmienić do 60 sekund od pierwszego zarejestrowania.
Po zbliżeniu karty przy przyjściu do pracy:

Nr 150200003
Zapisano wyjście

60 sekund na poprawienie statusu. Ponowne zbliżenie:

*Zmiana statusu*
Zapisano wejście

Zmiana statusu będzie dotyczyć ostatniej zbliżonej karty pracownika.
Jeżeli zostanie zarejestrowana druga karta pracownika, pierwszy nie może już zmienić swojego statusu.
Uwaga:
Pierwsze zbliżenie karty do czytnika wywoła [TRANSMISJE], która trwa kilka sekund.
Następnie wyświetli komunikat o zarejestrowaniu zdarzenia.
Czytnik zapamięta numer karty i przy ponownym użyciu natychmiast wyświetli zarejestrowany status.


Instrukcja obsługi czytnika kart RFID

Czytnik

Spis treści:


1. Przygotowanie czytnika do pracy
2. Włączenie czytnika i uruchomienie aplikacji
3. Obsługa i opis funkcji
4. Procedura rejestracji pracowników
5. Wyjście na przerwę
6. Wyjście służbowe
7. Uwagi
8. Wyłączanie urządzenia

Wygląd czytnika z opisem klawiszy funkcyjnych.

Czytnik

1. Przygotowanie czytnika do pracy

a) do prawidłowego działania czytnika kart RFID niezbędny jest zasięg sieci Polkomtel GSM (Plus), oraz dostęp do standardowego gniazda elektrycznego 230V

b) urządzenie musi być należycie zabezpieczone przed wszelkimi przedmiotami mogącymi je uszkodzić oraz przed wilgocią. Zabrania się wykorzystywania przewodów innych niż dostarczone przez dystrybutora.

c) czytnik należy umieścić w takim miejscu, w którym nie ma groźby uszkodzeń mechanicznych (zamoczenia, uderzenia, upadku z wysokości, zarysowania itp.) Aby urządzenie działało poprawnie powinno znajdować się w miejscu gdzie zasięg GSM jest najlepszy, czyli w otwartej przestrzeni lub blisko okna.

d) Uruchamiając urządzenie należy zachować następującą kolejność:
- Podłączyć kabel zasilający do czytnika
- podłączyć zasilacz do źródła zasilania.

2. Włączenie czytnika i uruchomienie aplikacji

a) po podłączeniu zasilania na ekranie powinien pojawić się komunikat „Inicjalizacja…”
Inicjalizacja

b) po upływie kilkudziesięciu sekund na ekranie pojawi się komunikat „Czekam na kartę”
Czekam

c) jeżeli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie, lub informację o braku zasięgu, należy ponowić próbę w innym miejscu, gdzie zasięg sieci GSM powinien być silniejszy.

d) jeżeli czytnik kart nie zadziała mimo zmiany jego położenia, należy zgłosić to telefonicznie dostawcy

3. Obsługa i opis funkcji

a) czytnik kart RFID wyposażony jest w dotykową klawiaturę pojemnościową
Główną zaletą tego rozwiązania jest mniejsza podatność na zużycie oraz na uszkodzenia mechaniczne.

b) urządzenie służy do rejestracji i identyfikacji przypisanych do urządzenia kart zbliżeniowych RFID

c) rejestracja możliwa jest wyłącznie po odczytaniu karty RFID dostarczonych przez dystrybutora.

d) odczyt karty RFID polega na zbliżeniu jej do urządzenia na odległość około 3 cm

e) wprowadzanie danych oraz obsługa klawiszy funkcyjnych polega na lekkim dotknięciu danego klawisza.

f) po odczytaniu karty RFID pracownika, pojawiają się wyłącznie funkcje, którą są możliwe do realizowania na danej karcie

4. Procedura rejestracji pracowników.

Uśpienie

a) ponieważ urządzenie przechodzi w stan uśpienia kilka minut od ostatniej operacji, w przypadku gdy na wyświetlaczu jest wyświetlana bieżąca data i godzina należy wybrać dowolny klawisz w celu wyłączenia trybu uśpienia
czekam

b) kartę pracownika należy zbliżyć do czytnika na odległość około 3cm

c) na ekranie pojawia się komunikat „Naciśnij klawisz”
Transmisja

d) w celu zarejestrowania początku pracy należy nacisnąć zielony przycisk, natomiast w celu zarejestrowania wyjścia z pracy czerwony. Ta czynność zapisuje zdarzenie. W wypadku pomyłki należy zgłosić się do osoby obsługującej karty pracy.
Początek
ekran po wybraniu przycisku zielonego


e) jeżeli pracodawca udostępni dodatkowe funkcje, posługujemy się klawiszami nawigacyjnymi
Klawiatura

f) jeżeli na ekranie widoczny jest prawidłowy komunikat np. „Wyjście służbowe”, wciśnięcie klawisza „End” potwierdza wyjście służbowe.

Koniec


5. Wyjście na przerwę.

Funkcja jest dostępna na życzenie pracodawcy.
Wykorzystuje się ją w sytuacji, gdy pracownik wychodzi poza miejsce pracy w czasie przerwy.

a) powtarzamy czynności z punktu 4. a) i b)

b) pojawia się godzina oraz domyślny komunikat „Koniec pracy”, posługując się klawiszami nawigacyjnymi, wybieramy komunikat „Wyjście na przerwę” i wciskamy „End”
Wyjście

c) po powrocie z przerwy, ponownie zbliżamy kartę do urządzenia

d) domyślnie pojawia się komunikat „Powrót z przerwy”, poczym wciskamy „End”
Powrót

6. Wyjście służbowe
W sytuacji opuszczenia miejsca pracy w celach służbowych korzystamy z funkcji 'wyjście służbowe'.
Procedura rejestracji wyjścia służbowego jest identyczna jak wcześniej opisana procedura rejestracji wyjścia na przerwę. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybieramy komunikat „Wyjście służbowe”.
Po powrocie, domyślny komunikat po odczytaniu karty pracownika, to „Powrót służbowy”
- Uwaga - funkcja wyjścia służbowego jest dostępna opcjonalnie na wyraźne życzenie klienta.

7. Uwagi

Jeżeli podczas dokonywania jakiejkolwiek operacji, urządzenie nie będzie obsługiwane dłużej niż przez 2 minuty, zostanie automatycznie przywrócone do etapu czytania karty. W takim wypadku należy powtórzyć wszystkie dotychczasowe czynności.

8. Wyłączenie urządzenia

Wyłączenie czytnika następuje w momencie odłączenia wtyczki zasilacza od gniazda elektrycznego, które powinno być usytuowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
Napraw czytnika mogą dokonywać tylko serwisanci dystrybutora.
Każdą nieprawidłowość w pracy urządzenia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 178877471 w godzinach od 9:00 do 17:00.